تبلیغات اینترنتی در وب چگونه است؟

 

تبلیغات اینترنتی در وب

امروزه در عصرى به سر مى بريم كه عرصه تجارت هر روز تنگ تر و پيچيده تر مى شود و خلق نوآورى ها، توليد و فروش كالا محور فعاليت هاى اقتصادى قرار مى گيرد. افزايش بى سابقه و چشمگير درآمد شهروندان، قدرت خريد آنها را بالا برده و توليدكنندگان نيز متقابلاً براى پاسخگويى به اين مصرف انبوه و سيرى ناپذير به رقابت فشرده و فزاينده پرداخته اند. توليد انبوه كه از ويژگى هاى عصر نوين است؛ فروش انبوه را نيز به همراه داشته، بنابراين همواره شركت هاى تجارى بزرگ جهت فروش و توليد بيشتر، محتاج آن هستند كه در نگرش، بينش، دانش و رفتار مخاطبان خود تغييراتى اساسى ايجاد نمايند. بدون شك آينده از آن كسانى خواهد بود كه با به كارگيرى بهترين روش ها، گوى سبقت را از رقيبان مى ربايند. تبليغات با هر مفهومى، به علت ناشناختگى و پيچيدگى هاى انسان كه همواره مخاطب اين فرايند است و نيز به دليل گستردگى ابعاد سياسى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، تكنولوژيكى آن، موضوعى پيچيده به شمار مى رود. امروزه تبليغات در انتخاب نوع مسكن، خوراك، وسايل زندگى، اتطلاعات و روش هاى اطلاع رسانى اينك به درجه اى از رشد و پيشرفت در عرصه هاى سخت افزارى و نرم افزارى رسيده است كه كمتر شاخه اى از زندگى جمعومبيل شخصى، نوع ورزش و... تاثير بسزايى گذاشته است. فناورى اى را مى توان يافت كه از دستاوردهاى اين فناورى، تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم نگرفته باشد. شركت هاى تجارى نيز از وسايل ارتباطى جهت اطلاع رسانى در خصوص كيفيت كالاهايشان بهره مى برند. مفهوم بازاريابى گاهى به قدرى بديهى و پيش پا افتاده به نظر مى رسد كه در ميان انبوه تلاش ها، اولويت خود را از دست مى دهد؛ در حالى كه واقعيت اين است كه با رشد و توسعه مردم سالارى و رقابت در عرصه هاى گوناگون به طور روزافزون به اهميت مديريت بازار افزوده مى شود. اصول مديريت بازار شيوه و فنون ارضاى هرچه بيشتر و بهتر نيازهاى مصرف كننده را تشكيل مى دهند؛ براساس اين خط مشى ارزش يك كالا يا خدمت فقط به ميزان رضايت مصرف كنندگان و مخاطبان آن بستگى دارد.


جهت كسب فروش بيشتر و رضايت مشترى رعايت نكاتى مورد توجه قرار مى گيرد:


•يك پيشنهاد قيمت پائين، مردم را ترغيب به امتحان يك كالا مى كند، اما آنان خيلى زود به سوى كالاهاى قبل كه به آنها عادت كرده اند برمى گردند، گويى هيچ اتفاقى نيفتاده است.
•از نشانه هاى موفقيت يك شركت تجارى اين است كه شكست را بپذيرد، ضرر را حذف كند و پيش برود.
•هرچه قيمت كالايتان را بالاتر بگيريد در چشمان مصرف كننده مطلوب تر خواهد بود.
•وظيفه پايه اى و اوليه تبليغات، تغيير نيست، بلكه تقويت و ايجاد اطمينان است.
•هميشه ملاقات فروش را در فضاهايى ترتيب دهيد كه براى حاضرين بسيار كوچك است. فضاى ايستادنى، جوى از موفقيت را پديد مى آورد، در حالى كه سالن هاى نيمه خالى بوى شكست مى دهند.
•اگر دفاتر كارمندان شركت هاى تبليغاتى جذاب تر از خانه هايشان باشد، آنان ساعات طولانى ترى كار خواهند كرد.
•كار عمده تبليغاتچى ها، دستيابى به نيازهاى اضطرارى بوده است. وقتى شرايط عادى است هيچكس آنها را فرا نمى خواند.
•شادترين افراد آنهايى هستند كه به طبيعت نزديكترند، يك اصل مهم براى موفقيت در تبليغات.
•ما باور داريم كه تبليغات موثرترين و كارآمدترين راه براى فروش كالا به مصرف كننده است.
•بهترين راه براى افزايش فروش يك كالا، بهبود كيفيت كالا است.
•تحقيقات نشان مى دهند آگهى هايى كه افراد مشهور در آنها شركت مى كنند از لحاظ ترغيب مصرف كنندگان به خريد، پائين تر از حد ميانگين اند.
•فكرهاى بزرگ از ضميرناخودآگاه مى آيند. اين امر در هنر، علم و تبليغات صادق است.
•سعى كنيد محصول را به قهرمان آگهى تان تبديل كنيد.
•فقط كافى است كه مصرف كننده را متقاعد كنيد كه محصولتان يقيناً خوب است.
•استفاده از آگهى هاى تلويزيونى ۲دقيقه اى بسيار سودآورتر است.
•پخش آگهى در آخر شب باعث فروش بيشترى مى شود.

JoomShaper