مواردی را که یک مدیر فروش باید بداند

 اگر شما یک فروشنده هستید با پاسخ دادن به سوالات زیر می توانید تحول بزرگی را در کسب و کار خود ایجاد کرده و به افزایش فروش محصولات و خدمات شرکت کمک خواهید کرد.

مواردی را که یک مدیر فروش باید بداند

درباره شخصی که قصد دارید به او بفروشید
• آنها درباره چه چیزی فکر می کنند؟
• نیاز واقعی آنها چیست؟
• قبل از محصولات شما چه چیزی را خریداری کرده اند؟
• چه فکری درباره محصولات شرکت می کنند؟
• چه فکری درباره محصولات رقابتی و سازمان ها می کنند؟
• بودجه آنها برای خرید چقدر است؟
• ریسک آنها در صورت خرید نکردن چقدر است؟

درباره سازمانی که قصد دارید به آنها بفروشید
• موفقیت سازمان بر اساس چیست
• خلاصه ای از تاریخچه سازمان
• موقعیت مالی سازمان از جمله شامل عملکرد سهام و بازار مالی
• اطلاع از آخرین اخبار درباره سازمان
• هزینه و مزایای سازمان به عنوان خریدار محصول
• چه کسی نیاز به مشاوره قبل ار تصمیم گیری درباره خرید دارد
• چه کسی مخالف خرید از ماست

 درباره پیشنهادات ما
• چه مزایایی را مشتریان دریافت می کنند
• با خرید محصول چه مشکلی ار مشتریان حل می شود
• چه اهداف مشترکی درباره خرید محصول بین ما و مشتریان وجود دارد
• چه محدودیتی در رابطه با فروش وجود دارد؟

درباره شما
• چطور مشتریان شما را می بییند ( چطور اعتماد می کنند)
• چقدر از مشتریان خود مراقبت می کنید
• چطور به اهداف فروش خواهید رسید
• چقدر به آن چیزی که می فروشید اعتقاد و ایمان دارید
• چقدر به خود توانایی تان درباره فروش اعتقاد دارید

JoomShaper